Nehnuteľnosti (pozemky) na predaj  
   
Nehnuteľnosti sa nachádzajú v okrajovej časti rekreačnej oblasti
Domaša – Nová Kelča.

Súhrn nehnuteľností sa skladá z 34 parciel na výstavbu chát. Lokalita je umiestnená na severnom okraji rekreačnej oblasti Nová Kelča pri vodnej
nádrži Veľká Domaša. Nová Kelča je jedným z piatich veľkých rekreačných stredísk s veľkou plážou, pričom je to skôr chatová oblasť s menším
turistickým ruchom. Nová Kelča sa nachádza v katastrálnom
území mesta Vranov nad Topľou.